מחש-מחלקת חקירת שוטרים

מה זה מח"ש (מחלקת חקירת שוטרים) ?: תפקידה של מח"ש הינו לחקור חשדות לביצוע עבירות פליליות (בלבד) שבביצוען חשודים אנשי משטרה, ושעונשן מעל שנת מאסר. כן מוסמכת מח"ש לחקור עבירות כאמור, שבביצוען חשודים אזרחים יחד עם אנשי משטרה. הבסיס לסמכות פעולתה של מח"ש מעוגן בתיקון מס' 11 לפקודת המשטרה, [נוסח חדש], תשל"א – 1971, סעיפים 49ט –…

קרא עוד