מחש-מחלקת חקירת שוטרים

מה זה מח"ש (מחלקת חקירת שוטרים) ?:

תפקידה של מח"ש הינו לחקור חשדות לביצוע עבירות פליליות (בלבד) שבביצוען חשודים אנשי משטרה, ושעונשן מעל שנת מאסר. כן מוסמכת מח"ש לחקור עבירות כאמור, שבביצוען חשודים אזרחים יחד עם אנשי משטרה.
הבסיס לסמכות פעולתה של מח"ש מעוגן בתיקון מס' 11 לפקודת המשטרה, [נוסח חדש], תשל"א – 1971, סעיפים 49ט – 49יא לפקודה, הקובע ככלל כי בכל חשד לעבירה של שוטר, שהעונש הקבוע בגינה בחוק הוא מעל שנת מאסר – לא ייחקר השוטר על ידי משטרת ישראל, אלא חקירתו תבוצע על ידי המחלקה לחקירות שוטרים, שהנה גוף עצמאי ובלתי תלוי במשטרה.

מח"ש עוסקת ככלל בחקירת עבירות פליליות שהעונש הקבוע בגינן בחוק עולה על שנת מאסר, ושהחשודים בביצוען הם שוטרים (כולל שוטרי מג"ב) או אזרחים ביחד עם שוטרים. רוב החקירות מתמקדות בעבירות של טוהר המידות, וחקירת מקרים של שימוש בכח שלא כדין מצד שוטרים כלפי אזרחים.

סגל המחלקה כולל פרקליטים וכן חוקרים מושאלים ממשטרת ישראל, בעלי סמכויות של אנשי משטרה לצורך ביצוע החקירות. בראש המחלקה עומד פרקליט מפרקליטות המדינה, עם סמכויות של פרקליט מחוז, ובעל סמכות להורות על העמדת שוטרים ואזרחים שביצעו עבירה ביחד עם שוטרים לדין פלילי, או להורות על העמדת שוטרים לדין משמעתי, בכל הנוגע לשימוש בכח שלא כדין.

מתי פונים למח"ש?

המערך כולו מברר תלונות  בנושא  התנהגות בלתי נאותה של שוטרים, וליקויים בביצוע תפקיד של שוטר או של יחידת משטרה

להלן דוגמאות לתלונות בנושאים הנוגעים להתנהגות בלתי נאותה:
התנהגות שאינה הולמת שוטר או שיש בה כדי לפגוע בתדמית המשטרה.
התנהגות בלתי אדיבה או נקיטת לשון גסה כלפי אדם.
שימוש לרעה בסמכות שניתנה מכוח תפקיד.
ניצול מעמד של שוטר שלא לצורך מילוי תפקיד.
הופעה לא נאותה לרבות אי ענידת תג זיהוי.
התעמרות והתנכלות .
סירוב למסור פרטי זהות או הסתרתם של פרטי זהות, לרבות אי ענידת תג זיהוי על מדים

להלן דוגמאות לתלונות בנושאים הנוגעים לביצוע לקוי של תפקיד:
טיפול בלתי יעיל באזרח, כגון: טיפול בלתי מקצועי, טיפול ממושך מעל הסביר וכו'.
אי היענות לטיפול או  סירוב לקבל תלונה.
טיפול שרירותי בשל משוא פנים, הפלייה או התייחסות בלתי עניינית כלפי אדם.
פעולה ללא סמכות כדין, שלא על פי חוק או תקנה, או שלא על פי פקודות המשטרה או נהלי המשטרה.
הטרדת אזרח שלא לצורך.
סירוב למסור פרטים.

מה קורה לאחר הגשת התלונה?

המחלקה לחקירות שוטרים מטפלת באלפי תלונות מדי שנה. עם קבלת התלונה ולאחר בחינתה הראשונית על ידי פרקליט, מוחלט האם יש הצדקה לפתוח בחקירה. על פי ממצאי החקירה מוחלט האם ראוי להעמיד את השוטר נגדו הוגשה התלונה לדין פלילי, או שמא ראוי לסגור את התיק. במידה ונמצא כי המסלול המתאים לבירור התלונה הינו המסלול המשמעתי מועברת התלונה להמשך טיפולה של מחלקת המשמעת במשטרת ישראל.

במידה והמחלקה החליטה כי יש בסיס להגשת כתב אישום נגד שוטר מתבצע המשך הטיפול כדלהלן: בתיקי מח"ש המצויים בסמכות בתי משפט השלום במחוזות ירושלים, ת"א, המרכז והדרום מוגשים כתבי האישום על ידי פרקליטי מח"ש והם מופיעים בפני בית-המשפט. במקרים האחרים מועבר התיק לפרקליטות המחוז המתאימה, שם נבחן התיק כדי להחליט אם להגיש כתב אישום

להלן פירוט שלוחות מח"ש ברחבי הארץ

הנהלת מח"ש ושלוחת ירושלים

רח' הרטום 8, הר חוצבים, ירושלים.
ת.ד. 45208
ירושלים 91450
02-5412401
02-5412458
02-5412465
02-5412469
Mahashjr@justice.gov.il
שלוחת מרכז
תל  – אביב
רח' השלושה 2 ת"א
בנין מוסקוביץ
03-6899854
03-6899869
נתניה
רח' ברקת 3 נתניה
09-8600237-8
09-8600239
שלוחת צפון
חיפה
רח' חסן שוקרי 13 חיפה
04-8628086
04-8672083
נצרת
רח' המלוכה 6 נצרת
04-6478106-7
04-6464239
טבריה
בנין "לב הגליל", טבריה  (קומה 3)
04-6726270
04-6726273
שלוחת דרום
רחובות
רח' עזרא 3 רחובות
08-9493317
08-9493314
אשקלון
קניון גירון
08-6713425-6
08-6713427
באר – שבע
קרית הממשלה
רח' התקווה 4
08-6264530
08-6264531

השאר תגובה