ועדת זליכה – לעבודה ומלאכה

ראשי ארגון היציע הופיעו ב- 22.5.12  בפני ועדת זליכה לבדיקת המבנה הניהולי של הכדורגל הישראלי, עם פתיחת דיוניה. עמדת היציע, שגם הוצגה לחברי הועדה במסגרת מסמך מפורט התמקדה ב- 3 נקודות לרפורמה:

  1. חובת פרסום דוח כספי שנתי בכל קבוצה
  2. מינוי נציגי ציבור של תאגיד אוהדים יציג בהנהלת הקבוצה
  3. הבטחת זכויות יסוד של אוהדים (כגון הכרה רשמית ומפורשת בתקנוני ההתאחדות בזכותו של אוהד להגיש תלונה במקרים מתאימים לתובע ההתאחדות, ומניעת אפשרות מבעלי קבוצה לשנות שם, סמל וצבעי קבוצה על דעת עצמו).
בהצגה ניתן דגש רב על הכשלים בהתנהלות הנוכחית של מועדוני הכדורגל ככלל, ובקשריהם עם הקהילה והאוהדים בפרט.

מטרות ועדת זליכה :

1. מבנה ההתאחדות והליכי קבלת ההחלטות בה.

 2. ניגודי עניינים בקרב בעלי תפקידים בהתאחדות הכדורגל ומוסדותיה.

 3. מנגנוני הבקרה של ההתאחדות לכדורגל על רכישת קבוצות וזכויות בקבוצות על ידי בעלים פרטיים.

4. שקיפות תקציבית-ניהולית במוסדות ההתאחדות לכדורגל ומועדוני הכדורגל בישראל.

5. מערך מוסדות השיפוט בהתאחדות לכדורגל והבטחת עצמאות ואי תלות מוסדות השיפוט

מידע נוסף –  הצעת חוק השקיפות הניהולית והתקציבית בספורט

 מקור תמונה

השאר תגובה